CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3889738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Họ tên
Câu hỏi

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Gửi câu hỏi
 
Nếu không kiểm xạ bị xử phạt như thế nào? Tần suất kiểm xạ là bao lâu?
nguyễn trung khánh | 14/10/2019
Trả lời:

- Nếu không kiểm xạ định kỳ nơi làm việc của NVBX theo quy định hoặc ít nhất một lần trong một năm sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu - 6 triệu đồng ( Theo NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2013/NĐ-CP)

- Tần suất kiểm xạ không ít hơn một lần trong một năm tại 1 khu vực làm việc theo Điều 14 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN.

Kiểm định X quang tổng hợp được quy định tại văn bản nào?
hoangtrung | 14/10/2019
Trả lời:

QCVN 11: 2015/BKHCN: X-Quang thường quy; Thông tư 28/2015/TT – BKHCN; ngày 30/12/2015

Danh mục thiết bị bức xạ phải kiểm định?
namphat | 14/10/2019
Trả lời:
 1. Thiết bị phát tia X dùng kiểm tra hành lý.
 2. Thiết bị phát tia X chụp ảnh công nghiệp.
 3. Thiết bị phát tia X dùng trong nghiên cứu và chiếu xạ.
 4. Thiết bị bức xạ dùng trong y tế:
 • Thiết bị X-quang chụp răng (chụp răng toàn cảnh, chụp sọ, chụp răng sử dụng phim đặt sau huyệt ổ răng, chụp cắt lớp vi tính sử dụng chùm tia hình nón);
 • Thiết bị X-quang chụp vú;
 • Thiết bị X-quang di động;
 • Thiết bị X-quang đo mật độ xương;
 • Thiết bị chiếu, chụp X-quang tổng hợp;
 • Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình;
 • Thiết bị chụp cắt lớp vi tính;
 • Thiết bị Xquang thú y.
 • Các thiết bị xạ trị:
 • Thiết bị X-quang xạ trị,
 • Máy gia tốc tuyến tính,
 • Thiết bị xạ trị từ xa dùng nguồn phóng xạ,
 • Thiết bị xạ trị áp sát,
 • Thiết bị Gamma Knife,
 • Thiết bị Cyber Knife,
 • Thiết bị X Knife,
 • Thiết bị Tomotherapy,
 • Thiết bị xạ trị Proton
 • Các thiết bị khác,...
Nguồn phóng xạ là gì?
tiến hoàng | 14/10/2019
Trả lời:

Nguồn phóng xạ hoặc nguồn bức xạ là khối vật chất được chế tạo có chứa đồng vị phóng xạ, phát ra bức xạ ion hóa đặc trưng. Bức xạ phát ra có thể là một hoặc nhiều thành phần gồm các tia gamma, hạt alpha, hạt beta, và neutron.

Thiết bị bức xạ là gì?
thanhtung | 14/10/2019
Trả lời:

Thiết bị bức xạ là thiết bị phát ra bức xạ hoặc có khả năng phát ra bức xạ.

Văn bản nào quy định mức xử phạt trong lĩnh vực an toàn bức xạ?
huong | 14/10/2019
Trả lời:

NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2013/NĐ-CP quy định mức xử phạt trong lĩnh vực an toàn bức xạ.

Văn bản nào quy định mức xử phạt trong lĩnh vực đo lường chất lượng?
văn tiến | 14/10/2019
Trả lời:

Văn bản quy định mức xử phạt trong lĩnh vực đo lường chất lượng là Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Văn bản nào quy định xin chỉ định kiểm định thiết bị đo lường
tranhoang | 14/10/2019
Trả lời:

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 09 năm 2013 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ.

Thiết bị đo lường là gì?
nhunga | 14/10/2019
Trả lời:

Thiết bị đo lường là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

Theo Điều 3 – Chương I – Luật đo lường Số 04/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhiệt kế trong bệnh viện dùng để đo nhiệt độ bệnh nhân có cần kiểm định không???
thuan | 11/10/2019
Trả lời:

Có. Vì phương tiện này thuộc danh mục PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2. Căn cứ theo Điều 3 – Chương I - Thông tư 23/2013/TT-BKHCN: Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng đo định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành.

Cân trong siêu thị dùng bán thịt, bán hoa quả có bắt buộc phải kiểm định không?
namhang | 11/10/2019
Trả lời:

Có. Vì phương tiện này thuộc danh mục PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2. Căn cứ theo Điều 3 – Chương I - Thông tư 23/2013/TT-BKHCN: Phương tiện đo nhóm 2 là phương tiện đo được sử dụng đo định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định tại văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam hiện hành.

Tần suất kiểm định thiết bị đo lường quy định ở đâu?
hung | 11/10/2019
Trả lời:

Tần suất kiểm định thiết bị đo lường được quy định tại Thông tư 23/2013/TT-BKHCN - QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 ban hành ngày 26 tháng 09 năm 2013

thiết bị nào phải kiểm định đo lường
thienna | 11/10/2019
Trả lời:

Các thiết bị thuộc Danh mục nằm trong Thông tư 23/2013/TT-BKHCN - QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2 ban hành ngày 26 tháng 09 năm 2013.

Phân biệt tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật?
Anh | 04/10/2019
Trả lời:
 • Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.
 • Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành dưới dạng văn bản để bắt buộc áp dụng.

Theo Điều 3 – Chương I - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật là gì?
Quốc Anh Nguyễn | 04/10/2019
Trả lời:

Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác.

Theo Điều 3 – Chương I - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tiêu chuẩn kỹ thuật là gì?
Trọng Hoàng | 04/10/2019
Trả lời:

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Theo Điều 3 – Chương I - Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các chỉ tiêu nào thường được thử nghiệm trong tủ cấy vi sinh?
Ngọc Trần | 28/09/2019
Trả lời:

Các chỉ tiêu thường được thử nghiệm trong tủ cấy vi sinh:

- Xác định độ rò rỉ màng lọc HEPA

- Xác định hướng dòng khí

- Đo vận tốc dòng khí cấp.

- Đo cường độ ánh sáng khả kiến

- Đo UV

- Đo độ ồn

- Đo độ rung

Các chỉ tiêu nào thường được thử nghiệm trong tủ an toàn sinh học?
Ngọc | 28/09/2019
Trả lời:

Thông thường Tủ hút được thử nghiệm các chỉ tiêu sau:

- Xác định hướng dòng khí

- Đo vận tốc dòng khí hút vào.

- Đo cường độ ánh sáng khả kiến

- Đo độ ồn

- Đo độ rung

Các chỉ tiêu nào thường được thử nghiệm trong tủ hút?
Ngọc Nguyễn | 28/09/2019
Trả lời:

Thông thường Tủ hút được thử nghiệm các chỉ tiêu sau:

 • Xác định hướng dòng khí
 • Đo vận tốc dòng khí hút vào.
 • Đo cường độ ánh sáng khả kiến
 • Đo độ ồn
 • Đo độ rung
Văn bản nào quy định về quản lý trang thiết bị y tế?
Anh Ngọc | 28/09/2019
Trả lời:
12
Gửi câu hỏi

0906.851.007

 
 • Nhựt An
  0978787613
  Phòng kỹ thuật
 • Hồng Hương
  0917211441
  Phòng kinh doanh