CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Họ tên
Câu hỏi

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Gửi câu hỏi
 
Điều điện để được cấp phép hoạt động kiểm định an toàn?
xuân hạnh | 02/12/2019
Trả lời:

Theo Điều 4 Chương II - Văn bản hợp nhất số 631/VBHN-BLĐTBXH, Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là:

1. Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

   a) Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động.

   b) Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

   c) Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm.

Tổ chức kiểm định an toàn cần bao nhiêu kiểm định viên?
dang quang vu | 02/12/2019
Trả lời:

Theo Khoản1 Điều 4  Nghị định 44/2016/NĐ-CP
•    Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định

Người vận hành lò hơi phải có chứng chỉ không?
An Nhiên | 02/12/2019
Trả lời:

Có, vì theo Mục 8 (QCVN 01_2008_BLDTBXH_ATLĐ nồi hơi và bình chịu áp lực) Quy định về người quản lý, vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực và thợ hàn áp lực. Cụ thể:

8.1. Người vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ nêu tại Điều 5.1.8 của Quy chuẩn này.

(5.1.8. Chỉ được bố trí người từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khỏe; đã qua đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ

(theo quy định tại Điều 8.1 của Quy chuẩn này), được huấn luyện an toàn có kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật về huấn luyện an toàn, được chủ cơ sở cấp thẻ an toàn lao động và giao nhiệm vụ bằng văn bản vào vận hành nồi hơi, bình chịu áp lực)

Việc đào tạo cấp chứng nhận hàn áp lực nêu trong Điều 2.3.4 và Điều 4.2.7 của Quy chuẩn này được quy định như sau:

(4.2.7. Mọi công việc lắp đặt, sửa chữa có liên quan đến hàn các chi tiết chịu áp lực phải do thợ hàn có giấy chứng nhận hàn áp lực (được quy định tại Điều 8.3 của Quy chuẩn này) thực hiện. Số lượng mối hàn, phương pháp và mức độ kiểm tra thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật an toàn hiện hành)

Tần suất kiểm định thiết bị an toàn là bao lâu?
Anh Đức | 02/12/2019
Trả lời:

Tần suất kiểm định thiết bị được quy định trong quy trình kiểm định của từng loại thiết bị theo Thông tư 54/2016-TT-BLĐTBXH

Kiểm định X quang răng được quy định tại văn bản nào?
Xuan Tien Le | 28/10/2019
Trả lời:

Kiểm định X quang răng được quy định tại: QCVN 17: 2018/BKHCN: X-Quang răng; Thông tư 14/2018/TT – BKHCN; ngày 15/11/2018

Kiểm định X quang CT được quy định tại văn bản nào?
Robert Dang | 28/10/2019
Trả lời:

Kiểm định X quang CT được quy định tại: QCVN 12: 2016/BKHCN: X-Quang CT; Thông tư 02/2016/TT – BKHCN; ngày 25/03/2016

Kiểm định X quang tăng sáng truyền hình được quy định tại văn bản nào?
Cao Long | 28/10/2019
Trả lời:

Kiểm định X quang tăng sáng truyền hình được quy định tại QCVN 16: 2018/BKHCN: X-Quang tăng sáng truyền hình; Thông tư 14/2018/TT – BKHCN; ngày 15/11/2018

Kiểm định X quang di động được quy định tại văn bản nào?
trần đình quý | 28/10/2019
Trả lời:

Kiểm định X quang di động được quy định tại QCVN 15: 2018/BKHCN: X-Quang di động; Thông tư 14/2018/TT – BKHCN; ngày 15/11/2018

Kiểm xạ được thực hiện theo quy định nào?
Long Nhật | 28/10/2019
Trả lời:

Kiểm xạ được thực hiện theo Điều 14 Thông tư 19/2012/TT-BKHCN.

Tần suất kiểm định thiết bị X quang?
Quốc | 28/10/2019
Trả lời:

Định kỳ một năm một lần đối với thiết bị xạ trị, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X - quang tăng sáng truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối với các thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng.

Hiệu lực của thẻ an toàn là bao nhiêu năm?
Khôi Trần | 28/10/2019
Trả lời:

Điều 25, Văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH

Giấy chứng nhận huấn luyện, có thời hạn 02 năm.

Trong vòng 30 ngày, trước khi Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn hết hạn, người sử dụng lao động lập danh sách những người được cấp kèm theo kết quả huấn luyện hoặc giấy tờ chứng minh việc cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định này gửi tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp tự huấn luyện theo quy định tại Điều 26 và Điều 29 Nghị định này. Nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn mới theo quy định tại Nghị định này.

Hiệu lực giấy chứng nhận an toàn là bao nhiêu năm?
Tân | 28/10/2019
Trả lời:

Điều 25, Văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH

Giấy chứng nhận huấn luyện, có thời hạn 02 năm.

Trong vòng 30 ngày, trước khi Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn hết hạn, người sử dụng lao động lập danh sách những người được cấp kèm theo kết quả huấn luyện hoặc giấy tờ chứng minh việc cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định này gửi tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp tự huấn luyện theo quy định tại Điều 26 và Điều 29 Nghị định này. Nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu thì được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn mới theo quy định tại Nghị định này.

Văn bản nào quy định mức xử phạt trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động?
levanhiep | 28/10/2019
Trả lời:

Theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Văn bản nào quy định phải kiểm định kỹ thuật an toàn?
trinh | 28/10/2019
Trả lời:

Để đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, thi công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định bắt buộc các tổ chức, doanh nghiệp phải kiểm định máy móc, thiết bị với quy trình vận hành đảm bảo an toàn cho người lao động theo Theo Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng huấn luyện nào được xếp vào nhóm 1, nhóm 2 hay nhóm 3, 4, 5, 6???
pham phong phu | 28/10/2019
Trả lời:

Đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được phân theo Điều 17 - Văn bản hợp nhất số 631/VBHN-BLĐTBXH ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội như sau:

 • Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
 • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
 • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
Thời gian huấn luyện ATVS lao động của các nhóm là bao lâu??
nampt | 28/10/2019
Trả lời:

Theo Điều 19 - Văn bản hợp nhất số 631/VBHN-BLĐTBXH của Bộ Lao động TBXH ban hành ngày 19 tháng 2 năm 2019 quy định về thời gian huấn luyện đối với các nhóm như sau:

(*) Đối với công tác huấn luyện ATVSLĐ lần đầu:

 • Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

 • Nhóm 3: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 • Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

(*) Đối với công tác huấn luyện định kỳ, được quy định tại Điều Theo Điều 21 - Văn bản hợp nhất số 631/VBHN-BLĐTBXH ngày 19 tháng 2 năm 2019 như sau: 

1. Huấn luyện cập nhật kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động

Ít nhất 02 năm một lần, kể từ ngày Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu. Người làm công tác y tế thực hiện việc cập nhật kiến thức theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 73 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

2. Huấn luyện định kỳ theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật an toàn, vệ sinh lao động

Người lao động thuộc nhóm 4 được huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 01 lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

3. Huấn luyện khi có sự thay đổi về công việc; thay đổi về thiết bị, công nghệ và huấn luyện sau thời gian nghỉ làm việc

a) Thay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ: Trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới.

Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện.

b) Trở lại làm việc sau thời gian nghỉ làm việc

Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 06 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động được huấn luyện lại nội dung như đối với huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

=> Như vậy người lao động thuộc các nhóm khi tiến hành huấn luyện định kỳ thì thời gian huấn luyện bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Thành phần hồ sơ xin cấp phép sử dụng thiết bị X Quang là gì? Quy định tại văn bản nào?
Trà | 28/10/2019
Trả lời:
 • Hồ sơ xin cấp phép sử dụng thiết bị X-Quang được quy định tại Điều 11 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010, bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ MẪU 01-II/ATBXHN
  • Phiếu khai báo nhân viên bức xạ MẪU 01-I/ATBXHN
  • Phiếu khai báo thiết bị x-quang chẩn đoán y tế MẪU 06-I/ATBXHN
  • Báo cáo đánh giá an toàn (sử dụng thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế) MẪU 02-III/ATBXHN.

 

Nếu không huấn luyện an toàn bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Quốc Huy | 28/10/2019
Trả lời:

Quy định xử phạt về việc Huấn luyện ATVSLĐ được quy định tại:  Khoản 13 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Phạt tiền người sử dụng lao động không tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động, người học nghề, tập nghề đúng theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người trở lên.

Hàn điện phải có chứng chỉ không?
Dương | 28/10/2019
Trả lời:

Có yêu cầu, vì theo TCVN 3146 : 1986 - TIÊU CHUẨN NÀY BẮT BUỘC ÁP DỤNG TOÀN PHẦN CÔNG VIỆC HÀN ĐIỆN - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN, cụ thể:                        

Mục 7. Yêu cầu đối với công nhân hàn điện

7.1. Chỉ những người đã qua huấn luyện về công việc hàn điện, được huấn luyện kĩ thuật an toàn, và đã được cấp giấy chứng nhận mới được phép thực hiện công việc hàn điện.

7.2. Những người được tuyển dụng vào làm công việc hàn điện phải quay tế kiểm tra sức khoẻ Trong quá trình làm việc phải được kiểm tra sức khoẻ định kì.

7.3. Việc huấn luyện bảo hộ lao động cho công nhân hàn điện phải tiến hành ít nhất sáu tháng một lần.

7.4. Cấm nữ công nhân tiến hành công việc hàn điện trong các hầm, thùng, khoang, bể kín.

Vì sao phải trang bị tủ chống cháy trong doanh nghiệp?
Thanh An | 28/10/2019
Trả lời:

Một trong những nguyên nhân chính của vụ cháy là lưu trữ và xử lý các chất lỏng hóa học dễ cháy không đúng cách. Tủ an toàn hóa chất giúp lưu trữ thích hợp, phân loại từng hóa chất độc hại, giảm rủi ro đảm bảo an toàn cá nhân và môi trường.

Bán hóa chất an toàn và giảm nguy cơ hỏa hoạn

Sử dụng thời gian cứu trợ khi xảy ra hỏa hoạn

Làm cho các hóa chất nguy hiểm dễ nhận biết hơn, được lưu giữ trật tự và được bảo quản đúng cách

Tuân thủ các tiêu chuẩn FM Approval cho tủ lưu trữ (dễ cháy và cháy chất lỏng) Lớp Số 6050, OSHA 29 CER 1910.106 của Cục An toàn và sức khỏe nghề nghiệp Mỹ. NFPA CODE30 của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia Hoa Kỳ và Hóa chất độc hại kiểm soát lệnh của Cục Nhà nước an toàn sản xuất, giám sát và quản trị, providesafe Vì vậy việc lưu trữ các chất lỏng dễ cháy và hóa chất

Cải thiện tính sẵn có của hóa chất tại nơi làm việc

Nâng cao tính an toàn của hỏa hoạn thông qua hệ thống khóa cửa và lỗ thông hơi chống cháy nổ

123
Gửi câu hỏi

Download

liên hệ việt sci

Địa chỉ: 364 Đường Tạo Lực 1, Khu phố 1, P. Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng GD: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3868738 - (0274) 3899738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com

Nhà sản xuất tiêu biểu   |  

khách hàng tiêu biểu


0906.851.007

 
 • Ks. Trần Nhựt An
  0917.211.441
  Phòng kỹ thuật
 • Lê Thị Hồng Hương
  0909.711.460
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Kim Liên
  0819.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh