CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3889738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
Catalogue các sản phẩm về phòng thí nghiệm
Catalogue các sản phẩm về cơ khí.
Hệ thống nuôi cấy mô thực vật bán ngập chìm Plantima
Các quy trình phân tích thực phẩm & thức ăn chăn nuôi
Sơ lược về chất lượng thức ăn chăn nuôi
ĐLVN30:2009 - Quy trình kiểm định cân đồng hồ lò xo
ĐLVN15:2009 - Quy trình kiểm định Cân đĩa
ĐLVN16:2009 - Quy trình kiểm định Cân phân tích và Cân kỹ thuật
TT 31/2017/TT-BYT - Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc Bộ Y tế quản lý
TCVN ISO 15189 : 2014 - ISO 15189 : 2012 - PHÒNG THÍ NGHIỆM Y TẾ − YÊU CẦU VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ NĂNG LỰC
Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
NĐ 169/2018 (Sửa đổi bổ sung Nghị định 36/2016) về quản lý phương tiện đo của Bộ Y tế
Phụ lục Nghị định 169/2018 (Sửa đổi bổ sung Nghị định 36/2016) về quản lý phương tiện đo của Bộ Y tế
Luật đo lường Số 04/2011/QH13
Nghị định 105/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Nghị định 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung NĐ 105/2016/NĐ-CP
Nghị định 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
TT 24/2013/TT-BKHCN - Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
Nghị Định 44/2016/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, VSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
TT 13/2016/TT-BLĐTBXH - Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
TT 53/2016/TT-BLĐTBXH - Danh mục phương tiện, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn VSLĐ

0906.851.007

 
  • Nhựt An
    0978787613
    Phòng kỹ thuật
  • Hồng Hương
    0917211441
    Phòng kinh doanh