CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3889738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com

 Kiểm định thiết bị bức xạ: X Quang, CT, nha, nhũ,...
 Kiểm xạ khu vực làm việc.
 Cung cấp và đọc liều kế cá nhân.
 Tư vấn hồ sơ xin cấp phép lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử.
 Tư vấn, thiết kế, thi công phòng chì X Quang,...

Các dịch vụ khác
Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, sản phẩm cơ khí
Kiểm định đo lường, kiểm định kỹ thuật an toàn và thử nghiệm
Huấn luyện, đào tạo và dạy nghề ngắn hạn

0906.851.007

 
  • Nhựt An
    0978787613
    Phòng kỹ thuật
  • Hồng Hương
    0917211441
    Phòng kinh doanh