CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3889738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
Tên sản phẩm: Túi dập mẫu vi sinh
Bảo hành: 12 tháng
Download: Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

TÚI DẬP MẪU VI SINH TIÊU CHUẨN ĐÁY BẰNG
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: STANDARD 400
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 50 túi/bịch, 10 bịch/hộp; tổng cộng 500 túi/hộp
 - Thể tích tối đa: 400ml
 - Kích thước: 180 x 300 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma

 - Đáy túi bằng phẳng


 TÚI DẬP MẪU VI SINH TIÊU CHUẨN CÓ LỌC
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: SEPERATOR 400
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 10 túi/bịch, 20 bịch/hộp; tổng cộng 200 túi/hộp
- Thể tích tối đa: 400ml
 - Kích thước: 180 x 350 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Túi dập mẫu có lọc tòan phần

 - Đáy túi bằng phẳng


 TÚI DẬP MẪU VI SINH TIÊU CHUẨN ĐÁY CONG
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: CURVED 400
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 50 túi/bịch, 10 bịch/hộp; tổng cộng 500 túi/hộp
 - Thể tích tối đa: 400ml
 - Kích thước: 180 x 300 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Đáy túi dạng cong
 
TÚI DẬP MẪU VI SINH TIÊU CHUẨN CÓ LỌC ĐÁY CONG
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: SEPERATOR 400 CURVED
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 10 túi/bịch, 20 bịch/hộp; tổng cộng 200 túi/hộp
 - Thể tích tối đa: 400ml
 - Kích thước: 180 x 350 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Túi dập mẫu có lọc tòan phần
 - Đáy túi dạng cong
 
TÚI DẬP MẪU VI SINH LỌAI NHỎ
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: STANDARD 80
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001

- Quy cách: 50 túi/bịch, 40 bịch/hộp; tổng cộng 2000 túi/hộp

 - Thể tích tối đa: 80ml
 - Kích thước: 100 x 150 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Không có lọc

 - Đáy túi bằng phẳng


 TUI DẬP MẪU VI SINH LỌAI LỚN
HÃNG SẢN XUẤT: GRADE - UK
CODE: STANDARD 3500
 - Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO - 9001
 - Quy cách: 50 túi/bịch, 5 bịch/hộp; tổng cộng 250 túi/hộp
 - Thể tích tối đa: 350ml
 - Kích thước: 380 x 500 mm
 - Tiệt trùng bằng tia gamma
 - Không có lọc
 - Đáy túi bằng phẳng

Sản phẩm cùng loại

0906.851.007

 
  • Nhựt An
    0978787613
    Phòng kỹ thuật
  • Hồng Hương
    0917211441
    Phòng kinh doanh