CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3889738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
 Dạy nghề ngắn hạn: vận hành xe nâng, thiết bị nâng hạ, máy nén khí, lò hơi, xe lu, xe cuốc, xe ủi, xe xúc, cắt gọt kim loại,...
 Đào tạo an toàn bức xạ: Nhân viên bức xạ trong các bệnh viện, trong công nghiệp,
Đào tạo kỹ thuật đo lường, hướng dẫn sử dụng và hiệu chuẩn phương tiện đo.

Các dịch vụ khác
Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, sản phẩm cơ khí
Kiểm định đo lường, kiểm định kỹ thuật an toàn và thử nghiệm
Dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử

0906.851.007

 
  • Nhựt An
    0978787613
    Phòng kỹ thuật
  • Hồng Hương
    0917211441
    Phòng kinh doanh