CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3889738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com

 Kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo lường: Lĩnh vực khối lượng, nhiệt độ, áp suất,...
 Kiểm định kỹ thuật an toàn: Lò hơi, xe nâng, thang máy, cầu trục, palăng,…
 Thử nghiệm tủ an toàn sinh học...
 Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phòng thí nghiệm
 Quan trắc môi trường lao động.

 

Các dịch vụ khác
Cung cấp thiết bị phòng thí nghiệm, sản phẩm cơ khí
Huấn luyện, đào tạo và dạy nghề ngắn hạn
Dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử

0906.851.007

 
  • Nhựt An
    0978787613
    Phòng kỹ thuật
  • Hồng Hương
    0917211441
    Phòng kinh doanh