CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
Tên sản phẩm: Bếp gia nhiệt
Bảo hành: 12 tháng
Download: Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

BẾP GIA NHIỆT
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP12
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 350W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 120x120mm
 - Khối lượng máy: 1.8 kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP15
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 480W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm
 - Khối lượng máy: 1.9 kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: MS100 (HP100)
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 680W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 180x180mm
 - Khối lượng máy: 2.8kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP320
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ tối đa: 350oC
 - Công suất: 1200W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x210mm
 - Khối lượng máy: 4.4kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP330
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ tối đa: 350oC
 - Công suất: 1400W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x300mm
 - Khối lượng máy: 5.5kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP630
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ tối đa: 320oC
 - Công suất: 2000W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 600x300mm
 - Khối lượng máy: 12kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP120D
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 350W
 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 120x120mm
 - Khối lượng máy: 2 kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP150D
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 480W
 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 150x150mm
 - Khối lượng máy: 2.1 kg

 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

BẾP GIA NHIỆT HIỆN SỐ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP180D
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Nhiệt độ tối đa: 380oC
 - Công suất: 680W
 - Cái đặt thời gian hiện số tới 99 giờ 59 phút
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 180x180mm
 - Khối lượng máy: 2.9 kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ HIỆN SỐ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP320D
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350oC
 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút
 - Công suất: 1200W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x210mm
 - Khối lượng máy: 4.6kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP330D
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350oC
 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút
 - Công suất: 1400W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 300x300mm
 - Khối lượng máy: 5.7kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT NHIỀU VỊ TRÍ
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: HP630D
 - Bếp gia nhiệt dùng cho phòng thí nghiệm sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001, dấu chất lượng CE
 - Bề mặt gia nhiệt bọc ceramic kháng hóa chất, chịu nhiệt, chống ăn mòn
 - Thích hợp gia nhiệt nhiều mẫu cùng lúc
 - Nhiệt độ hiện số cài đặt tối đa: 350oC
 - Cài đặt thời gian gia nhiệt hiện số tối đa 99 giờ 59 phút
 - Công suất: 2000W
 - Kích thước bề mặt gia nhiệt: 600x300mm
 - Khối lượng máy: 12kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 
BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: DMB-1
 - Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y tế
 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200oC
 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút
 - Số lượng block: 1 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm
 - Công suất gia nhiệt: 250W
 - Khối lượng máy: 2.1kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 

 - Block gia nhiệt tùy chọn

BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: DMB-2
 - Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y te.
 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200oC
 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút
 - Số lượng block: 2 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm
 - Công suất gia nhiệt: 350W
 - Khối lượng máy: 2.8kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz
 - Block gia nhiệt tùy chọn
 
BẾP GIA NHIỆT PHÁ MẪU
HÃNG SẢN XUẤT: MISUNG - HÀN QUỐC
MODEL: DMB-3
 - Bộ gia nhiệt khô dùng cho các phòng thí nghiệm hóa học, sinh học, y tế….
 - Hiển thị số nhiệt độ cài đặt từ RT+5 đến 200oC
 - Hiển thị số thời gian cài đặt tới tối đa 99h 59 phút
 - Số lượng block: 3 kích thước (WxDxH) 104x800x53mm
 - Công suất gia nhiệt: 450W
 - Khối lượng máy: 3.5kg
 - Nguồn điện sử dụng: 220V/50Hz

 - Block gia nhiệt tùy chọn

Sản phẩm cùng loại

0906.851.007

 
 • Nhựt An
  0978787613
  Phòng kỹ thuật
 • Hồng Hương
  0917211441
  Phòng kinh doanh
 • Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật