CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
Tên sản phẩm: Tủ sấy loại lớn điều khiển analog
Bảo hành: 12 tháng
Download: Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

TỦ SẤY LOẠI LỚN ĐIỀU KHIỂN ANALOG
Hãng sản xuất: QUINCY LAB - USA
Model: 21-250-1
 - Cửa tủ gồm 2 cánh với tay cầm là vật liệu cách nhiệt
" - Tủ được thiết kế phân bố đều dòng khí trong hệ thống,
cải tiến sự cách ly.Cài đặt nhiệt độ theo núm vặn analoge"
 - Tủ sấy loại này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong công nghiệp như sấy, kiểm tra độ bền nhiệt, kiểm tra sự đóng rắn, bốc hơi…
" - Dòng khí chuyển động tuần hoàn theo phương ngang 
giúp nhiệt độ nhanh chóng phân bố đều bên trong tủ"
 - 1 sự cảm biến chính xác của nhiệt kế giúp nhiệt độ cân bằng và ổn định với hiệu suất phục hồi nhanh
   Thông số kỹ thuật:
 - Thể tích: 198 lít
 - Kích thước ngoài (WxHxD)cm : 83 x 61 x 90
 - Kích thước trong (WxHxD)cm: 64.7 x 50 x 61
 - Nhiệt độ tối đa: 300ᴼC
 - Độ ổn định: ±2ᴼC
 - Độ lặp ở 150ᴼ : ±2ᴼC
 - Độ đồng nhất: ±2,5ᴼC
 - Đạt tᴼ = 100ᴼC trong 15 phút, max trong 36 phút
 - Vận tốc khí trong tủ: 7ft/sec
 - Khả năng chịu lực: 36.2kg
 - Khối lượng: 165kg
 - Tốc độ bay hơi: 30-35 g/h
 - Nguồn điện: 230V/60Hz 1050W, 1 pha

TỦ SẤY LOẠI LỚN ĐIỀU KHIỂN ANALOG
Hãng sản xuất: QUINCY LAB - USA
Model: 21-350-1
 - Cửa tủ gồm 2 cánh với tay cầm là vật liệu cách nhiệt
" - Tủ được thiết kế phân bố đều dòng khí trong hệ thống,
cải tiến sự cách ly.Cài đặt nhiệt độ theo núm vặn analoge"
 - Tủ sấy loại này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong công nghiệp như sấy, kiểm tra độ bền nhiệt, kiểm tra sự đóng rắn, bốc hơi…
" - Dòng khí chuyển động tuần hoàn theo phương ngang 
giúp nhiệt độ nhanh chóng phân bố đều bên trong tủ"
 - 1 sự cảm biến chính xác của nhiệt kế giúp nhiệt độ cân bằng và ổn định với hiệu suất phục hồi nhanh
   Thông số kỹ thuật:
 - Thể tích: 198 lít
 - Kích thước ngoài (WxHxD)cm : 83 x 61 x 90
 - Kích thước trong (WxHxD)cm: 64.7 x 50 x 61
 - Nhiệt độ tối đa: 450ᴼC
" - Độ ổn định: ±2ᴼC ở 100ᴼC
                    ±2.5ᴼC ở 200ᴼC"
 - Độ lặp ở 150ᴼ : ±1ᴼC
" - Độ đồng nhất: ±2,5ᴼC ở 100ᴼC
                        ±3,5ᴼC ở 200ᴼC"
 - Đạt tᴼ = 100ᴼC trong 8 phút, max trong 30 phút
 - Vận tốc khí trong tủ: 7ft/sec
 - Khả năng chịu lực: 36.2kg
 - Tốc độ bay hơi: 30-35 g/h
 - Khối lượng: 165kg
 - Nguồn điện: 230V/60Hz 1920W, 1 pha

TỦ SẤY LOẠI LỚN ĐIỀU KHIỂN ANALOG
Hãng sản xuất: QUINCY LAB - USA
Model: 31-350-1
 - Cửa tủ gồm 2 cánh với tay cầm là vật liệu cách nhiệt
" - Tủ được thiết kế phân bố đều dòng khí trong hệ thống,
cải tiến sự cách ly.Cài đặt nhiệt độ theo núm vặn analoge"
 - Tủ sấy loại này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong công nghiệp như sấy, kiểm tra độ bền nhiệt, kiểm tra sự đóng rắn, bốc hơi…
" - Dòng khí chuyển động tuần hoàn theo phương ngang 
giúp nhiệt độ nhanh chóng phân bố đều bên trong tủ"
 - 1 sự cảm biến chính xác của nhiệt kế giúp nhiệt độ cân bằng và ổn định với hiệu suất phục hồi nhanh
   Thông số kỹ thuật:
 - Thể tích: 300 lít
 - Kích thước ngoài (WxHxD)cm : 83 x 86 x 90
 - Kích thước trong (WxHxD)cm: 64.7 x 76 x 61
 - Nhiệt độ tối đa: 450ᴼC
" - Độ ổn định: ±2.5ᴼC ở 100ᴼC
                    ±3ᴼC ở 200ᴼC"
 - Độ lặp ở 150ᴼ : ±1.5ᴼC
" - Độ đồng nhất: ±3ᴼC ở 100ᴼC
                        ±4ᴼC ở 200ᴼC"
 - Đạt tᴼ = 100ᴼC trong 9 phút, max trong 35 phút
 - Vận tốc khí trong tủ: 7ft/sec
 - Khả năng chịu lực: 36.2kg
 - Tốc độ bay hơi: 30-35 g/h
 - Khối lượng: 200kg
 - Nguồn điện: 230V/60Hz 1920W, 1 pha


TỦ SẤY LOẠI LỚN ĐIỀU KHIỂN ANALOG
Hãng sản xuất: QUINCY LAB - USA
Model: 51-550
 - Cửa tủ gồm 2 cánh với tay cầm là vật liệu cách nhiệt
" - Tủ được thiết kế phân bố đều dòng khí trong hệ thống,
cải tiến sự cách ly.Cài đặt nhiệt độ theo núm vặn analoge"
 - Tủ sấy loại này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong công nghiệp như sấy, kiểm tra độ bền nhiệt, kiểm tra sự đóng rắn, bốc hơi…
" - Dòng khí chuyển động tuần hoàn theo phương ngang 
giúp nhiệt độ nhanh chóng phân bố đều bên trong tủ"
 - 1 sự cảm biến chính xác của nhiệt kế giúp nhiệt độ cân bằng và ổn định với hiệu suất phục hồi nhanh
   Thông số kỹ thuật:
 - Thể tích: 186 lít
 - Kích thước ngoài (WxHxD)cm : 83 x 60 x 90
 - Kích thước trong (WxHxD)cm: 64.7 x 50 x 61
 - Nhiệt độ tối đa: 550ᴼC
" - Độ ổn định: ±3ᴼC ở 100ᴼC
                    ±3.5ᴼC ở 200ᴼC"
 - Độ lặp ở 150ᴼ : ±2ᴼC
" - Độ đồng nhất: ±3.5ᴼC ở 100ᴼC
                        ±5.5ᴼC ở 200ᴼC"
 - Đạt tᴼ = 100ᴼC trong 3 phút, max trong 40 phút
 - Vận tốc khí trong tủ: 7ft/sec
 - Khả năng chịu lực: 36.2kg
 - Tốc độ bay hơi: 30-35 g/h
 - Khối lượng: 170kg
 - Nguồn điện: 230V/60Hz  3000W, 1 pha


TỦ SẤY LOẠI LỚN (mặt trong bằng théo không gỉ)
Hãng sản xuất: QUINCY LAB - USA
Model: 51-550 S 
 - Cửa tủ gồm 2 cánh với tay cầm là vật liệu cách nhiệt
" - Tủ được thiết kế phân bố đều dòng khí trong hệ thống,
cải tiến sự cách ly.Cài đặt nhiệt độ theo núm vặn analoge"
 - Tủ sấy loại này là sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng trong công nghiệp như sấy, kiểm tra độ bền nhiệt, kiểm tra sự đóng rắn, bốc hơi…
" - Dòng khí chuyển động tuần hoàn theo phương ngang 
giúp nhiệt độ nhanh chóng phân bố đều bên trong tủ"
 - 1 sự cảm biến chính xác của nhiệt kế giúp nhiệt độ cân bằng và ổn định với hiệu suất phục hồi nhanh
   Thông số kỹ thuật:
 - Thể tích: 186 lít
 - Kích thước ngoài (WxHxD)cm : 83 x 60 x 90
 - Kích thước trong (WxHxD)cm: 64.7 x 50 x 61
 - Nhiệt độ tối đa: 550ᴼC
" - Độ ổn định: ±3ᴼC ở 100ᴼC
                    ±3.5ᴼC ở 200ᴼC"
 - Độ lặp ở 150ᴼ : ±2ᴼC
" - Độ đồng nhất: ±3.5ᴼC ở 100ᴼC
                        ±5.5ᴼC ở 200ᴼC"
 - Đạt tᴼ = 100ᴼC trong 3 phút, max trong 40 phút
 - Vận tốc khí trong tủ: 7ft/sec
 - Khả năng chịu lực: 36.2kg
 - Tốc độ bay hơi: 30-35 g/h
 - Khối lượng: 170kg
 - Nguồn điện: 230V/60Hz  3000W

Sản phẩm cùng loại

0906.851.007

 
 • Nhựt An
  0978787613
  Phòng kỹ thuật
 • Hồng Hương
  0917211441
  Phòng kinh doanh
 • Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật