CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
Tên sản phẩm: Thiết bị chưng cất dung môi
Bảo hành: 12 tháng
Download: Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

THIẾT BỊ CHƯNG CẤT DUNG MÔI 
HÃNG SẢN XUẤT: ORGANOMATION - USA
SERIES:  S-EVAP-KD
Order Cat.:  
 - Bộ chưng cất dung môi theo Kuderna Danish với khả năng xoay tròn giúp giảm diện tích thiết bị, dễ dàng thao tác trên từng vị trí mẫu. 
 -  Bộ thủy tinh thiết kế riêng giúp có thể đặt trong các tủ hút thông thường.

Order Cat.:  12027
 - Số vị trí mẫu: 8 vị trí
 - Thể tích mẫu: 250ml
 - Bình thu hồi riêng cho từng vị trí
 - Bộ sinh hàn dùng cho thu hồi dung môi
 - Van lưu lượng nước và hệ thống ống sinh hàn theo máy.
 - Hệ thống ống dễ tháo lắp.
 - Nhiệt độ diều khiển 30°C - 100°C
 - Thu hồi dung môi nhiệt độ bay hơi tới 65°C
 - Công suất gia nhiệt: 1100W

Order Cat.:  12037
 - Số vị trí mẫu: 5 vị trí
 - Thể tích mẫu: 500ml
 - Bình thu hồi riêng cho từng vị trí
 - Bộ sinh hàn dùng cho thu hồi dung môi
 - Van lưu lượng nước và hệ thống ống sinh hàn theo máy.
 - Hệ thống ống dễ tháo lắp.
 - Nhiệt độ diều khiển 30°C - 100°C
 - Thu hồi dung môi nhiệt độ bay hơi tới 65°C
 - Công suất gia nhiệt: 1100W

Order Cat.:  12010
 - Số vị trí mẫu: 10 vị trí
 - Thể tích mẫu: 250ml
 - Bình thu hồi riêng cho từng vị trí
 - Bộ sinh hàn dùng cho thu hồi dung môi
 - Van lưu lượng nước và hệ thống ống sinh hàn theo máy.
 - Hệ thống ống dễ tháo lắp.
 - Nhiệt độ diều khiển 30°C - 100°C
 - Thu hồi dung môi nhiệt độ bay hơi tới 65°C
 - Công suất gia nhiệt: 1400W

Order Cat.:  12018
 - Số vị trí mẫu: 8 vị trí
 - Thể tích mẫu: 500ml
 - Bình thu hồi riêng cho từng vị trí
 - Bộ sinh hàn dùng cho thu hồi dung môi
 - Van lưu lượng nước và hệ thống ống sinh hàn theo máy.
 - Hệ thống ống dễ tháo lắp.
 - Nhiệt độ diều khiển 30°C - 100°C
 - Thu hồi dung môi nhiệt độ bay hơi tới 65°C
 - Công suất gia nhiệt: 1400W

Order Cat.:  12048
 - Số vị trí mẫu: 5 vị trí
 - Thể tích mẫu: 1000ml
 - Bình thu hồi riêng cho từng vị trí
 - Bộ sinh hàn dùng cho thu hồi dung môi
 - Van lưu lượng nước và hệ thống ống sinh hàn theo máy.
 - Hệ thống ống dễ tháo lắp.
 - Nhiệt độ diều khiển 30°C - 100°C
 - Thu hồi dung môi nhiệt độ bay hơi tới 65°C
 - Công suất gia nhiệt: 1400W

Sản phẩm cùng loại

0906.851.007

 
 • Nhựt An
  0978787613
  Phòng kỹ thuật
 • Hồng Hương
  0917211441
  Phòng kinh doanh
 • Văn Đông
  0915940738
  Phòng kỹ thuật