CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
Tên sản phẩm: Kính hiển vi sinh học series B 800
Bảo hành: 12 tháng
Download: Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

KÍNH HIỂN VI TRƯỜNG SÁNG DÙNG CHO NGHIÊN CỨU
HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY
MODEL:B-800BF
 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu
 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng. 
 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm. 
 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.
 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài
 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác
Cấu hình cung cấp:
 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020
 - Đầu quan sát 03 đường truyền quang, code M1011
 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001
 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040
 - Bộ vật kính phẳng IOS 4x, 10x, 20x, 40X,100X
 - Bàn sa trượt code M-1140
 - Tụ quang độ mở 0.90NA code M-1150
 
KÍNH HIỂN VI TRƯỜNG SÁNG DÙNG CHO NGHIÊN CỨU
HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY
MODEL:B-800BF (đầu 02 mắt ERGO)
 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu
 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng. 
 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm.

- Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.

 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài
 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác
Cấu hình cung cấp:
 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020
 - Đầu quan sát 02 đường truyền quang dạng ERGO có thể điều chỉnh góc nghiêngcủa thị kính, code M1012
 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001
 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040
 - Bộ vật kính phẳng IOS 4x, 10x, 20x, 40X,100X
 - Bàn sa trượt code M-1140
 - Tụ quang độ mở 0.90NA code M-1150
 
KÍNH HIỂN VI TRƯỜNG SÁNG DÙNG CHO NGHIÊN CỨU
HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY
MODEL:B-800BF (đầu 03 mắt ERGO)
 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu
 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng. 
 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm. 
 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.
 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài
 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác
Cấu hình cung cấp:
 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020
 - Đầu quan sát 03 đường truyền quang dạng ERGO có thể điều chỉnh góc nghiêng của thị kính, code M1013

- Thị kính 10x/22mm, code M-1001

 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040
 - Bộ vật kính phẳng IOS 4x, 10x, 20x, 40X,100X
 - Bàn sa trượt code M-1140
 - Tụ quang độ mở 0.90NA code M-1150
 
KÍNH HIỂN VI PHẢN PHA DÙNG CHO NGHIÊN CỨU
HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY
MODEL:B-800BH
 -  Kính hiển vi phản pha (Phase contrast research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu
 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng. 
 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm. 
 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.
 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài
 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác
Cấu hình cung cấp:
 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020
 - Đầu quan sát 03 đường truyền quang, code M1011
 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001
 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040
 - Bộ vật phản pha 10x, 20x, 40X,100X
 - Bàn sa trượt code M-1140
 - Tụ quang phản pha trường tối 1.25N code M-1152
 - Thước chỉnh tâm code M1004
 - Kính lọc xanh code M977
 
KÍNH HIỂN VI PHẢN PHA DÙNG CHO NGHIÊN CỨU
HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY
MODEL:B-800BF (đầu 02 mắt ERGO)
-  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu
 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng. 
 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm. 
 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.
 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài
 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác
Cấu hình cung cấp:
 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020
 - Đầu quan sát 02 đường truyền quang dạng ERGO có thể điều chỉnh góc nghiêng của thị kính, code M1012
 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001
 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040
 - Bộ vật phản pha 10x, 20x, 40X,100X
 - Bàn sa trượt code M-1140
 - Tụ quang phản pha trường tối 1.25N code M-1152
 - Thước chỉnh tâm code M1004

 - Kính lọc xanh code M977


 KÍNH HIỂN VI PHẢN PHA DÙNG CHO NGHIÊN CỨU
HÃNG SẢN XUẤT:  OPTIKA - ITALY
MODEL:B-800BF (đầu 03 mắt ERGO)
 -  Kính hiển vi trường sáng (brightfield research microscope) chuyên dùng cho các công việc nghiên cứu
 - Series B-800 là dòng sản phẩm kính hiển vi cao cấp của Optika chuyên dùng cho nghiên cứu cao cấp. Dòng sản phẩm này thiết kế dạng module cho phép người sử dụng tùy chọn cấu hình phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng. 
 - Thân kính hoàn toàn bằng nhôm, được nhộm màu bên ngoài giúp kết cấu bền chắc phù hợp cho mọi điều kiện phòng thí nghiệm. 
 - Nguồn đèn X-LED cho ánh sáng trắng tinh khiết, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tuổi thọ đèn lên tới 50,000 giờ.

 - Núm chỉnh tinh, chỉnh thô bố trí đồng trục ở cả hai bên thân kính thuận tiện cho việc điều chỉnh và lám việc thời gian dài

 - Hệ quang hiện chỉnh vô cực IOS cho hình ảnh chất lượng  cao nhất và dễ dàng nâng cấp cho nhữn ứng dụng khác
Cấu hình cung cấp:
 - Thân kính điều khiển tiêu cự cơ học có đèn chiếu sáng X-LED, code M1020
 - Đầu quan sát 03 đường truyền quang dạng ERGO có thể điều chỉnh góc nghiêng của thị kính, code M1013
 - Thị kính 10x/22mm, code M-1001
 - Mâm mang vật kính 5 vị trí code M-1040
 - Bộ vật phản pha 10x, 20x, 40X,100X
 - Bàn sa trượt code M-1140
 - Tụ quang phản pha trường tối 1.25N code M-1152
 - Thước chỉnh tâm code M1004
- Kính lọc xanh code M977

Sản phẩm cùng loại

Download

liên hệ việt sci

Địa chỉ: 364 Đường Tạo Lực 1, Khu phố 1, P. Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng GD: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3868738 - (0274) 3899738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com

Nhà sản xuất tiêu biểu   |  

khách hàng tiêu biểu


0906.851.007

 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh
 • Phan Thị Loan
  0915 845 738
  Phòng kinh doanh