CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com

Thông báo tổ chức khoá huấn an toàn, vệ sinh lao động (NĐ 44/2016) dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân Tháng 5/ 2024

Công ty CP Khoa học kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt là đơn vị được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Cục An toàn lao động) cấp phép huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Giấy phép số: 26/2024/GCN), được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép đào tạo an toàn bức xạ (Giấy phép số: 49/2019/ĐK/ATBXHN)

CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT –
HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 39/TB-V  
V/v tổ chức khoá huấn an toàn, vệ sinh lao động (NĐ 44/2016) dành cho
người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân
Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

- Quý Bệnh viện, phòng khám, cơ sở bức xạ công nghiệp;

- Nhân viên tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân.

    Theo pháp luật hiện hành, người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân được quản lý bởi 2 Bộ chuyên ngành, cụ thể:
    Thứ nhất, Đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân (danh mục quy định tại Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH) phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 3 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CPNghị định 04/2023/NĐ-CP của Chính phủ với thời gian huấn luyện ban đầu là 24 giờ (định kỳ là 12 giờ).
    Thứ hai, Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ, người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân (danh mục quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN) phải được đào tạo an toàn bức xạ theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN với thời gian theo từng công việc, dao động từ 12 đến 14 giờ.
    Công ty CP Khoa học kỹ thuật - Huấn luyện và Kiểm định Việt là đơn vị được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (thông qua Cục An toàn lao động) cấp phép huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Giấy phép số: 26/2024/GCN), được Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép đào tạo an toàn bức xạ (Giấy phép số: 49/2019/ĐK/ATBXHN).
    Trong tháng 5/2024, chúng tôi chiêu sinh tổ chức đào tạo, tập huấn sau:
    Khóa 1: Huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động nhóm 3 (dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân).
- Thời gian tập huấn: 09/05 đến 11/05/2024.
- Địa điểm tập huấn: 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Học phí: 500.000 đồng/người.
    Khóa 2: Đào tạo an toàn bức xạ (dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân).
- Thời gian đào tạo: 09/05 đến 11/05/2024.
- Địa điểm đào tạo: 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
- Học phí: Chi tiết xem tại Website: www.antoanbucxasci.com.
 
Quý khách hàng có nhu cầu, vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Số 364, Tạo Lực 1, Kp1, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương
VP TpHCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. HCM
Số điện thoại: (028)99990979 – (0274) 3868738; Email: viet@vietsci.com
Trân trọng kính chào./.      
Nơi nhận:                                                      
- Như trên;
- Phòng ĐT&TV;
- Lưu VT.
 
 KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
Lê Thị Hồng Hương
 

PHIẾU
Đăng ký tham dự khoá Huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động nhóm 3 (dành cho người làm công việc tiếp xúc bức xạ ion hóa, phóng xạ, hạt nhân).
Kính gửi: Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt
Đơn vị: .................................................................................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................................................
Điện thoại: .................. Fax: ................................... Email: ..............................................
Đăng ký học viên tham dự khóa tập huấn gồm:
TT
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Chức vụ
Ghi chú
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
3
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 

 

  …………………………...., ngày…….…tháng…….…năm 2024
  (Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu)
                                         
   
                                                                            
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
Xin vui lòng gửi Phiếu đăng ký về:
Công ty CP Khoa học Kỹ thuật – Huấn luyện và Kiểm định Việt;
VPGD: Đường DX 17, Phú Thọ, Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương;
Điện thoại: (028)99990979 – (0274) 3868738;

Tin khác:

Quy định mới về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm năm 2024

Hàng nguy hiểm (hàng hóa nguy hiểm) là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia...

Đào tạo Kiểm định viên thiết bị X-quang năm 2024

Nhằm bổ sung lực lượng kiểm xạ viên, kiểm định viên thiết bị x - quang cho các Công ty, các Trung tâm thực hiện dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ 15/04/2024 đến ngày 27/04/2024, Trung tâm Kỹ thuật an toàn bức xạ II phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật An toàn bức xạ Hạt nhân và Ứng phó sự cố...

Tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm năm 2024

Đối với vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ: Quy định tại Điều 8, Mục 1, Chương III, Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên...

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người trực tiếp sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng, sành, sứ, thủy tinh, nhựa.

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở...

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người trực tiếp nấu, chế biến thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở...

Download

liên hệ việt sci

Địa chỉ: 364 Đường Tạo Lực 1, Khu phố 1, P. Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng GD: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3868738 - (0274) 3899738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com

Nhà sản xuất tiêu biểu   |  

khách hàng tiêu biểu


0906.851.007

 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh
 • Phan Thị Loan
  0915 845 738
  Phòng kinh doanh