CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT
(0274) 3868738 - (0274) 3899738
(0274) 3868738
viet@vietsci.com
Tên sản phẩm: Máy khuấy đũa & máy đồng hóa
Bảo hành: 12 tháng
Download: Thông tin sản phẩm
Thông tin sản phẩm

MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐ
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
Model: BL620
 - Thể tích khuấy tối đa: 20L
 - Độ nhớt tối đa: 10000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL620D
 - Thể tích khuấy tối đa: 20L
 - Độ nhớt tối đa: 10000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL610
 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL610D
 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
 
MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐ
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
Model: BL606
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL606D
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL603
 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 60W
Model: BL603D
 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas

 - Động cơ: Brushless DC motor 60W

MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐ
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
 
Model: BL1020
 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1020D
 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1010
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1010D
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐ
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
 
Model: BL1006
 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 70000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1020D
 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 70000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1003
 - Thể tích khuấy tối đa: 120L
 - Độ nhớt tối đa: 150000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W
Model: BL1003D
 - Thể tích khuấy tối đa: 120L
 - Độ nhớt tối đa: 150000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 100W

MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐ

Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
Model: BL2015
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2015D
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2010
 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2010D
 - Thể tích khuấy tối đa: 100L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
MÁY KHUẤY ĐŨA KỸ THUẬT SỐ
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
 
Model: BL2006
 - Thể tích khuấy tối đa: 120L
 - Độ nhớt tối đa: 150000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2006D
 - Thể tích khuấy tối đa: 120L
 - Độ nhớt tối đa: 150000mPas
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2003
 - Thể tích khuấy tối đa: 150L
 - Độ nhớt tối đa: độ nhớt cao 
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
Model: BL2010D
 - Thể tích khuấy tối đa: 150L
 - Độ nhớt tối đa: độ nhớt cao 
 - Động cơ: Brushless DC motor 200W
MÁY KHUẤY ĐŨA 
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
  
Model: MS3040
 - Thể tích khuấy tối đa: 10L
 - Độ nhớt tối đa: 7000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3040D
 - Thể tích khuấy tối đa: 10L
 - Độ nhớt tối đa: 7000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS280
 - Thể tích khuấy tối đa: 10L
 - Độ nhớt tối đa: 7000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS280D
 - Thể tích khuấy tối đa: 10L
 - Độ nhớt tối đa: 7000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
MÁY KHUẤY ĐŨA 
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
 Model: MS3020
 - Thể tích khuấy tối đa: 20L
 - Độ nhớt tối đa: 10000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3020D
 - Thể tích khuấy tối đa: 20L
 - Độ nhớt tối đa: 10000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3010
 - Thể tích khuấy tối đa: 30L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3010D
 - Thể tích khuấy tối đa: 30L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
MÁY KHUẤY ĐŨA 
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
Model: MS3060
 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3060D
 - Thể tích khuấy tối đa: 40L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3030
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
Model: MS3030D
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas 
 - Động cơ: DC motor 60W
MÁY KHUẤY ĐŨA 
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
 Model: MS5020
 - Thể tích khuấy tối đa: 30L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
Model: MS5020D
 - Thể tích khuấy tối đa: 30L
 - Độ nhớt tối đa: 20000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
MÁY KHUẤY ĐŨA 
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
 Model: MS5010
 - Thể tích khuấy tối đa: 60L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
Model: MS5010D
 - Thể tích khuấy tối đa: 60L
 - Độ nhớt tối đa: 50000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
Model: MS5060
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
Model: MS5060D
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt tối đa: 100000mPas 
 - Động cơ: DC motor 120W
MÁY KHUẤY ĐŨA 
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
Model: MS6010
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt: trung bình 
 - Động cơ: DC motor 200W
Model: MS6010D
 - Thể tích khuấy tối đa: 80L
 - Độ nhớt: trung bình 
 - Động cơ: DC motor 200W
MÁY ĐỒNG HÓA 
Hãng sản xuất: MISUNG - Hàn Quốc 
  Model: HM1200D
 - Motor (đầu ra): 142W
 - Thể tích làm việc: 500~2000ml 
 - Phạm vi tốc độ: 1000~11000 v/ph 
Model: HD1200D
 - Motor (đầu ra): 142W
 - Thể tích làm việc: 500~5000ml 
 - Phạm vi tốc độ: 1000~12000 v/ph 

Sản phẩm cùng loại

Download

liên hệ việt sci

Địa chỉ: 364 Đường Tạo Lực 1, Khu phố 1, P. Phú Tân, Tp.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng GD: Đường DX17, Kp. Phú Thọ, P. Phú Chánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Văn phòng tại Tp.HCM: K60, KDC Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (0274) 3868738 - (0274) 3899738
Địa chỉ email: viet@vietsci.com

Nhà sản xuất tiêu biểu   |  

khách hàng tiêu biểu


0906.851.007

 
 • Phạm Tuấn Khoa
  0917712738
  Phòng kinh doanh
 • Lê Thị Mai Thư
  0912537738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Anh Thư
  0916.620.738
  Phòng kinh doanh
 • Nguyễn Thị Thu Thảo
  0812.610.738
  Phòng kinh doanh
 • Phan Thị Loan
  0915 845 738
  Phòng kinh doanh